„Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát-medencében”

„Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát-medencében”

A Szülőföld Alap támogatásával megvalósult, „Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát-medencében” elnevezésű projekt keretében lezajlott turisztikai képzésünk egyike volt azon képzéseknek, amelyek a Pannon Forrás felnőttképzési hálózat égisze alatt zajlottak kárpát-medencei szinten összehangolt formában.

A képzések elsődleges célja, hogy képzett munkaerőt biztosítson turisztikai vállalkozások számára, segíti ezzel a szülőföldön történő boldogulást és a magyar lakta régiók közötti mobilitás megerősödését. Elmondható, hogy a kitűzött célok megvalósultak.

A mátyusföldi Hidaskürt községben lezajlott turisztikai képzés is jó eredményekkel zárult és megvalósította a kitűzött célokat. Képzésünk során a hallgatók megismerték és elsajátították azokat a szakmai ismerteket, amelyek segítségével a turisztikai ágazatban képesek minőségi szakmai tevékenységet ellátni. A képzés során a hallgatók módszeresen építhették fel szakmai tudásukat a kommunikációs, gazdasági, marketing, turisztikai ismereteket nyújtó modulokból és azokat elméletben elsajátított ismereteik révén átültethetik a szakmai gyakorlatba.

A Regionális Fejlesztési Ügynökség Galánta és a Galantsko Idegenforgalmi Társulással együttműködve, a Hidaskürti Magán Szakközépiskolával és Magán Kereskedelmi Akadémiával közösen szervezett képzés 2008. április 4. és május 24. között zajlott le összesen 23 hallgató részvétele mellett. A képzés célcsoportjába elsősorban azok a felnőttek tartoztak, akik vagy a turisztikai ágazatban tevékenykednek, vagy turisztikai vállalkozást szeretnének indítani, esetleg turisztikai-vendéglátóipari vállalkozásuk működtetéséhez szükséges szakmai ismereteket kívánják elsajátítani.

A 130 órás képzés témakörei: az idegenforgalom alapjai, turisztikai alapismeretek, marketing ismeretek, program- és rendezvényszervezés, vendéglátási és értékesítési ismeretek, gasztronómia, kommunikációs ismeretek, turisztikai attrakciók, programcsomagok szervezési ismeretei voltak. Az előadók felkészült, széleskörű gyakorlattal rendelkező szakemberek voltak, akik a Hidaskürti Magán Kereskedelmi Akadémia tanárai közül kerültek ki. A részvétel a hallgatók részére díjmentes volt.

A képzés nagyon eredményesnek mondható, amit a tanulók visszajelzései is igazolnak. Bebizonyosodott, hogy a turisztikai szolgáltatások terén szükség van olyan képzésekre, amelyek kellően reagálnak a folyamatosan fejlődő turisztikai igényekre, hozzájárulnak a megfelelő felkészültséggel és kompetenciákkal rendelkező szakemberek munkaerőpiacra való kikerüléséhez, akik megfelelő ellátást, szolgáltatást képesek nyújtani önálló vállalkozások tagjaiként, non-profit szervezetek tagjaiként vagy alkalmazottként. A képzés hiánypótló volta is megerősödést nyert, hiszen a turizmus téren érzékelhető szakemberhiány nemcsak régiós, hanem országos probléma is, a turisztikai szakképzés pedig hiányterület, ugyanakkor komoly érdeklődés mutatkozik iránta.

A megvalósult képzésünk, további turisztikai képzésekkel kiegészülve, jelentősen hozzájárul a képzett emberi erőforrás kialakulásához, amely meghatározó szakmai hátteret jelent a régió turisztikai fejlődése tekintetében, hatékonyan segíti a turisztikai kínálat bővülését, az idegenforgalomban érdekelt vállalkozások, szervezetek, intézmények, önkormányzatok és ennélfogva az egész régió fellendülését.

A képzés előkészítése és lebonyolítása során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a célközönséget minél szélesebb körben érjük el. A célközönség tájékoztatását az alábbi intézményeken keresztül, és velük együttműködve hajtottuk végre:

 • Vállalkozások szervezetei, közvetlenül érdekelt vállalkozások (utazási irodák, szállodák, panziók, fürdők, falusi turizmussal foglalkozó egyének és szervezetek, stb.)
 • Munkaügyi szervezetek
 •  Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Érdekképviseleti szervezetek
 • Oktatási intézmények

A nyilvánosság tájékoztatását széles körben végeztük, hiszen nemcsak régiós igény és szükséglet a turisztikai szakemberek képzése, hanem országos probléma és hiányterület. Célközönség érdeklődését a következő kommunikációs csatornák igénybe vételével sikerült felkelteni: 

 • Írott sajtó
  • Napilapok
  • Szaklapok
  • Helyi lapok
 • Elektronikus sajtó
  • Országos rádiók
  • Országos televíziók
  • hangosbemondók
 • IT eszközök
 • Saját honlap (www.felnottoktatas.com)
 • Elektronikus körlevelek (saját és más szervezetek körlevelei)
 • Hírportálok (www.felvidek.ma, www.bumm.sk)

A képzés leírása

A képzés terjedelme: 130 óra

A képzés témakörei:
Idegenforgalom

 • idegenforgalmi alapfogalmak
 • idegenforgalmi vállalkozások
 • az idegenforgalom befolyásoló ereje
 • az idegenforgalmi tevékenységek szervezése
 • rendezvényszervezés

Gasztronómia

 • gasztronómiai szabályok
 • az étel- és itallap
 • felszolgálási módok
 • díszétkezés és bankettek rendezése

Marketing

 • a marketing fogalma
 • piacszegmentálás, csoportosítás az idegenforgalomban
 • a piackutatás jellemzése
 • a fogyasztók, vendégek magatartása
 • a reklám készítése

Menedzsment

 • vezetési alapfogalmak
 • a tervezés, mint a menedzser legfontosabb feladata
 • a vállalati célok meghatározása
 • üzleti terv elkészítése
 • irányítás, vezetési stílusok, menedzseri tulajdonságok

A képzés időtartama: 2008. április 4. és május 24. között

A képzés nyelve: magyar

A képzés helyszíne: Hidaskürt

A képzés díja: ingyenes

Érdeklődők száma: 60 fő

Beérkezett jelentkezések: 23 fő

A képzést befejezők száma: 19 fő

A képzés során mind az oktatók mind a hallgatók kitöltötték a képzés előkészítését és lebonyolítását kiértékelő lapokat, amelynek az összegzése a következő:

Kiértékelő lapok kiértékelése – oktatók:

 1. Hallgatók érdeklődését az oktatók megfelelőnek ítélték
 2. Kérdésfeltevéseiket megfelelőnek ítélték
 3. Hozzáállásukat a feladatokhoz közepesnek – változónak minősítették
 4. Pontosságukat különbözőképp ítélték meg – magyarázata ennek az lehet, hogy mindegyik másra gondolt a szó kapcsán – valaki az órakezdés pontosságára, valaki a leadott anyag számonkérésére, ezért különbözőek a vélemények a pontosságot illetően.

Az oktatók 3 kérdésben egyhangúan egyetértettek:

 • Képzés időtartama
 • Csoportlétszám
 • Visszajelzése megfelelő volt

Kiértékelő lapok kiértékelése – hallgatók:

1. Oktatás menete:
– tananyagok összeállítását a hallgatók az alábbiakból választhatták ki:
a) gyakorlatközpontú
b) piacképes
c) vállalkozási szemléletű
d) hasznosítható
e) önbizalom növelő
f) közérthető

A hallgatók többsége az összes jelzőt megjelölte, azaz szerintük a képzés valamennyi szempontnak eleget tett. Többen jelölték be a piacképes, a hasznosítható, a közérthető és a vállalkozási szemléletű tananyagok összeállítását.

2. Oktatók munkájának értékelését a hallgatók az alábbiakból választhatták ki, amit KIVÁLÓ, KÖZEPES és MEGFELELŐ jelzővel láthatták el:

 1. A csoport irányítása, kapcsolata velük 11-en kiválónak, 2 hallgató jónak ítélte és 1 hallgató közepesnek
 2. Órákra való felkészültség 11-en kiválónak, 3 hallgató jónak ítélte
 3. Tanulást elősegítő tevékenysége 9-en kiválónak, 5 hallgató jónak ítélte
 4. Szervezési, tervezési tevékenység 8-an kiválónak, 6 hallgató jónak ítélte
 5. Pontosság 10-en kiválónak, 3 hallgató jónak ítélte és 1 hallgató közepesnek
 6. Értékelés, visszajelzés 12-en kiválónak, 2 hallgató jónak ítélte
 7. Csoporthangulat 13-en kiválónak, 1 hallgató jónak ítélte
 8. Tárgyi tudás 11-en kiválónak, 3 hallgató jónak ítélte
 9. Magyarázat közérthetősége mind a 14-en kiválónak ítélték meg

A harmadik kérdésben a hallgatóknak a tanórák pozitív és negatív elemeit kellett a saját szavaikkal megfogalmazniuk. Az alábbi gondolatokat fogalmazták meg pozitívumként:

 • gyakorlat
 • csoportmunka
 • jó légkör
 • nyitottság, az oktatók közvetlensége
 • hasznosítható ismeretek
 • gyakorlatias ismeretek
 • előadások összeállítása, témakörök
 • tanárok kiválasztása

Negatív megfogalmazás nem volt!

Kiegészítésként a képzéshez a hallgatók az alábbiakat fogalmazták meg:

 • több gyakorlat
 • több intézménylátogatás
 • több csoportmunka

 Zárszó

A Turisztikai szolgáltató START program megvalósítása az első lépés, a turisztikai szakképesítések Kárpát- medencei szinten történő összehangolására. A program továbblépési lehetőséget nyújt a Turisztikai szolgáltató képzésbe történő bekapcsolódásba és szakirányú szakképesítés megszerzésére, ugyanakkor alapját képezi egy európai uniós fejlesztési projekt megvalósításának, a Kárpát-medencei felnőttképzési és szolgáltatási hálózat létrehozásának.
A Felvidéken megvalósult turisztikai képzés pozitív tapasztalatai alátámasztják a program indítása előtt megfogalmazott megállapításokat, miszerint a határmenti régiók hosszútávú kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából szükség van kompeneciaalapú, moduláris felépítésű, a piac igényeit szem előtt tartó felnőttképzési programok megvalósítására. Ezen belül a turizmus is jó választásnak bizonyult, hiszen a turizmus és idegenforgalom egyre jelentősebb mértékben van jelen a résztvevő térségek regionális gazdaságában.

Galánta, 2008. június 24.