O nás – Rólunk

Predstavenie občianskeho združenia EUREG, o.z.

Občianske združenie EUREG bolo založené v roku 2003 za účelom podporiť sociálno-ekonomický rozvoj Galantsko-Šalianskeho regiónu. Prioritami organizácie je rozvoj ľudských zdrojov, cestovný ruch, tvorba sietí formou verejno-súkromných partnerstiev.

EUREG vyvíja svoju činnosť poradenskou, informačnou a najmä projektovou činnosťou. Dôležitou činnosťou EUREG je spracovanie stratégií a plánov rozvoja – napr.: Integrovaný plán rozvoja cestovného ruchu Galantského regiónu v rámci vlastného projektu „SYNET- synergia cezhraničného turizmu“, spracovanie PHSR obce Malá Mača, spolupráca na PHSR Galanta a Sládkovičovo, marketingový plán Termálneho kúpaliska v Galante. V rokoch 2004-2005 EUREG vykonával technickú asistenciu v rámci „Grantovej schémy prípravy miestnych a regionálnych projektov“ v Trnavskom kraji.

Počas svojej existencie EUREG realizoval 5 významných a niekoľko menších projektov. Medzi naše najvýznamnejšie projekty patria:

  • „RegNet – regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja“

rozpočet: 32.000.- €
rok realizácie: 2004-2005
donor: EU, PHARE Ecosoc

  • „Sieťová spolupráca kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií“ – „Kulturális és oktatási intézmények hálózatszerű működésének lehetőségei”

rozpočet: 4 300.- €
rok realizácie: 2006
donor: Szülőföld Alap

  • „Synergia cezhraničného turizmu – SYNET“

rozpočet: 79.153.- €
rok realizácie: 2007
donor: Interreg IIIA SR-AT

  • „Vzdelávanie dospelých bez hraníc – Határtalan Felnőttképzés“

rozpočet: 169.781.- €
rok realizácie: 2006 – 2008
donor: Program susedstva HUSKUA

  • „Vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu” – „Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát-medencében”

rozpočet: 9 300.- €
rok realizácie: 2008
donor: Szülőföld Alap

Az EUREG Polgári Társulás rövid bemutatása

Az EUREG Polgári Társulás 2003 jött létre a galántai és vágsellyei régió gazdasági és szociális fejlesztésének elősegítése céljával. A szervezet fő prioritásai közé tartozik az emberi erőforrás-fejlesztés, idegenforgalom és a PPP modell alaján létrejött partnerségek támogatása és fejlesztése.

Az EUREG fő tevékenységi köre a tanácsadás, információnyújtás és a pályázatírás és projektmenedzsment. Az elmúlt időszakban 5 jelentős és néhány kisebb pályázatot valósított meg sikerrel. Ezek közül kiemelendő: „RegNet – gazdaságfejlesztési szereplők regionális hálózata”, „SYNET – határon átnyúló idegenforgalmi szinergiák”, „Határtalan Felnőttképzés“, „Kulturális és oktatási intézmények hálózatszerű együttműködése”, „RDGS Szakmai Segítségnyújtás”.

A társulás tevékenyégéhez a különféle fejlesztési tervek és stratégiák elkészítése is hozzátartozik: A Galántai Régió Integrált Idegenforgalmi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozása a „SYNET – határon átnyúló idegenforgalmi szinergiák” saját projekt keretében, a Galántai Termálfürdő marketingtervének elkészítése, Galánta, Diószeg városa és Kismácséd község fejlesztési tervének kidolgozásában való részvétel. A „Helyi és Regionális Pályázatok Előkészítése Grantséma” technikai segítségnyújtását az EUREG végezte a nagyszombati kerületben a 2004-2005 években. Az EUREG Polgári Társulás jól működő, megfelelő személyi, technikai és pénzügyi háttérrel rendelkező szervezet.

EUREG team 

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa