„A magyar kulturális és oktatási intézmények hálózatszerű működésének lehetőségei”

„A magyar kulturális és oktatási intézmények hálózatszerű működésének lehetőségei”

„A magyar kulturális és oktatási intézmények hálózatszerű működésének lehetőségei” c. projekt megvalósításának bemutatása

A pályázat célja egy regionális felnőttképzési hálózat létrehozása volt, magyar kulturális és oktatási intézmények megszólításával és bevonásával.

Szervezetünk 2005. júliusától tagja egy Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatói Hálózatnak (PannonForrás), amelynek fő célja egy egységes Kárpát-medencei felnőttképzési rendszer létrehozása. A 2 felvidéki szervezet mellett (EUREG, p.t., Nagykapos és Vidéke Társulás) 3 kárpátaljai, 2 partiumi, 6 erdélyi, 4 vajdasági, 3 magyarországi szervezet a tagja, valamint a következő háttérintézmények segítik munkáját:

 • Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI)
 • Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI)
 • FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM KSZI)
 • Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI)
 • Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI)
 • ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési KHT (ITDH)

A hálózaton belül végzett kutatás (amelyet az Apáczai Közalapítvány támogatott) rámutatott arra a tényre, hogy egyetlen határon túli magyarlakta régióban sem folyik magyar nyelvű felnőttképzés. Mint tudjuk, a közoktatásban részt vevő intézmények alkalmazkodóképessége a változó vállalati szerkezethez és a munkáltatók elvárásaihoz nagyon alacsony. Ennek következtében a munkanélküliek elhelyezkedési esélyei, ill. a munkavállalók előrejutási lehetőségei nagyon korlátozottak.

Szándékunkban áll egy olyan szolgáltatói hálózat létrehozása, amely a piacon hiányzó szakképzéseken kívül segíti a munkanélküliek elhelyezkedését is. Ez a hálózat második fő tevékenységi köre lesz, amely során a térségben jelenlévő vállalatokkal való kapcsolattartásnak köszönhetően a tanfolyamainkat elvégzőknek munkahelyet is biztosítunk.

Szakmai fórum A magyar felnőttképzési, oktatási és területfejlesztési szervezetek hálózatszerű együttműködésének lehetőségei címen
2006. május 4-5., Galánta – Kaszkády

A Szülőföld Alap támogatásának köszönhetően meg tudtuk tenni az első lépéseket a PannonForrás hálózat felvidéki rendszerének kiépítésére. A támogatás lehetővé tette, hogy egy magas színvonalú szakmai fórum keretén belül tájékoztassuk törekvéseinkről a magassabb szintű államigazgatási szerveket a jelenlévő államtitkárok, valamint a Nagyszombat megye alelnöke és különböző bizottságok elnökei által.

A szakmai fórumon részt vettek a következő neves személyiségek:

 • Pomothy László, a SZK Gazdasági Minisztériumának államtitkára
 • Berényi József, a SZK Külügyminisztériumának államtitkára
 • Kvarda József, Nagyszombat megye alelnöke
 • Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Nagyszombat megye Oktatási Bizottságának elnöke
 • Zsille Béla, a Pázmány Péter Alapítvány ügyvezető igazgatója, Nagyszombat megye Régiófejlesztési Bizottságának elnöke
 • Prof. László Béla, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja
 • Ríz Ádám, a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztérium Projektfejlesztési Osztályának vezetője
 • Molnár György, a Békéscsabai Regionális Képző Központ igazgatója

Ami tovább emelte a szavaink súlyát az két csoport előadásának is köszönhető volt. Az egyik ilyen csoportba a Békéscsabai Regionális Képző Központ igazgatójának, Molnár Györgynek, igazgatóhelyettesének, Beszédes Nimród Attilánénak és az Integrációs Progamiroda vezetőjének, Dr. Kibédi-Varga Lajosnak tartott előadásai voltak. A másik csoportot pedig az erdélyi és magyarországi szervezetek – PannonForrás tagok – bemutatkozása jelentette. Ez is tanúsította, hogy kezdeményezésünk nem néhány hetes gondolat, hanem 2004. októberétől tartó folyamatos, kemény munka ereménye.

A kétnapos szakmai fórumot tartalmilag is két részre osztottuk. Az első napon a felnőttképzés helyzetét elemeztük a jelenlevő szakemberek segítségével, a második nap pedig helyet kapott a régiófejlesztés. Ennek oka a kettő terület közötti szoros összefüggés, igazi eredményeket csakis összehangolt fejlesztés során lehet felmutatni.

Nagy sikere volt a vacsora előtt tartott kerekasztal beszélgetésnek, amelyen a nagy meleg ellenére mindenki részt vett. Megállapítottuk, hogy a magyar nyelvű felnőttképzés még „ismeretlen” területnek számít, amely iránt viszont egyértelműen magas az érdeklődés. Nyilvánvalóvá vált a kulturális és oktatási intézetek nyitottsága az ilyen jellegű tevékenységek beindítása iránt.

A szakmai részen kívül sikere volt az esti programnak is, amikoris dél-szlovákiai borlovagok tartottak borkóstolót a jelenlévőknek, amely után kötetlen beszélgetés vette át a teret. Nagyon örültünk, hogy az est folyamán tovább mélyíthettük kapcsolatainkat az erdélyi és magyarországi partnerszervezeteinkkel, hiszen a nagy távolság miatt erre kevés alkalom nyílik. Ezt a célt szolgálta a május 5-én, külföldi vendégek számára tartott körút is, amelyen megtekintettük a Cservenka János által alapított Hidaskürti Magán Szaktanintézetet, a Galántai Kastélyt, a Galántai Múzeumot és a Deáki Katolikus Templomot.
A rendezvényről beszámolt a Duna TV a Kárpáti Híradó műsorában 2006. május 5-én, 16:30 órai kezdettel (a televízió honlapján megtekinthető), valamint az egyetlen szlovákiai magyar napilap, az ÚJ SZÓ.

Ezzel is hozzájárultunk a felvállalt tevékenység fenntarthatóságához, megállapodás született további közös, transzregionális pályázatok előkészítésére, számos partnerszervezet bevonásával. Szándékunkban áll a későbbiekben közös pályázatokat kidolgozni a Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózat képzéseinek a beindítására, amelyek egyrészt a hálózati tagok képzését céloznák meg, másrészt pedig a célcsoport /munkanélküliek, gyesen lévő anyák, nők, stb./ képzettségi szintjének a növelését. Ennek érdekében már a júniusi Székelyudvarhelyi műhelymunka során előkészítésre került egy, a fentiekben leírt célt szolgáló pályázat, amely a Norvég Alapban kerül beadásra. Felvidéket mind a két hálózati tag, tehát az EUREG, p.t. és a Nagykapos és Vidéke Társulás is képviselni fogja. A kérvényező és a pályázat főkoordinátora a Békéscsabai Regionális Képző Központ lesz.

Közös, egész Kárpát-medencét érintő pályázatokon kívül az EUREG társulás a felvidéki hálózat fejlesztését szolgáló pályázatokon is dolgozik. Eddig sajnos nem járt sikerrel a felnőttképzésre irányuló 2 pályázatunk, amelyek a Humán Erőforrás Operatív Program keretén belül kerültek beadásra, de ezen törekvésünket továbbra sem adjuk fel.
Sikeresen pályáztunk viszont az INTERREG IIIA Szlovákia-Magyarország-Ukrajna programban, amelyben az Észak-Magyarországi Regionális Képző Központtal közösen nyújtottunk be pályázatot. Ezzel is alá szeretnének támasztani elkötelezettségünket ezen terület iránt és bebiztosítani fenntarthatóságát a Szülőföld Alap által is támogatott kezdeményezésünknek.

Műhelymunka
2006. június 6-án Diószegen rendeztük meg műhelymunkánkat „…hogy az európai integráció egyben nemzeti integráció is legyen…” címen. A workshop a május 4-5-én tartott szakmai fórum folytatásaként valósult meg azzal a céllal, hogy felmérjük a térségben működő szervezetek nyitottságát az együttműködésre, amelynek a végső célja egy Felvidéki Felnőttképző Hálózat létrehozása. Első lépésként a Nyugat-szlovákiai régiót céloztuk meg, amelyre a későbbiekben szándékunkban áll további szervezeteket rákapcsolni folyamatosan nyugatról kelet felé haladva. Ebben a hálózatépítő folyamatban partner a Nagykapos és Vidéke Társulás.

A műhelymunkára azokat a szervezeteket hívtuk meg, amelyek részt vettek az előző rendezvényünkön is és az oktatás területén aktívak. A következőek vettek részt:

 1. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
 2. Kempelen Farkas Társaság – Felvidéki Doktoranduszok Szövetsége /a Selye Egyetem mellett működő, fiatal kutatók társasága/
 3. Művelődési Akadémia Dunaszerdahely
 4. Középfokú Magán Szakközépiskola Hidaskürt
 5. Diószegi Szakközépiskola
 6. Mezőgazdasági Szakközépiskola Ógyalla

A találkozó első részében bemutattuk a PannonForrás Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózat fejlődését, kapcsolattartási módszereit, működési hátterét és irányító szerveit. Ismertettük fő törekvésünket, miszerint egy Felvidéki Felnőttképzési Hálózatot szeretnénk kiépíteni, amely része lenne a PannonForrás hálózatnak és egyúttal felajánlottuk a lehetőséget a csatlakozásra.
A második részben ismertettük az Oktatás Operatív Programot, amely alapján a 2007-2013 időszakban pályázni lehet különböző képzési tevékenységekre, ill. fejlesztésekre (lásd. csatolt melléklet).
A programban kisebb változás történt, mivel a kerekasztal a két előadás elhangzása után valósult meg. Ennek oka az volt, hogy a két előadás után már teljesebb kép alapján tudtunk értekezni. Nemcsak a lehetőség volt tisztán felvázolva, hanem az esetleges források is az együttműködésre.

Az előadást követő szünetben lehetőség nyílt a jelenlévőknek az Együttműködési szándéknyilatkozat átolvasására, amelyet a kerekasztal során aláírásra kínáltunk fel. A szándéknyilatkozat számunkra szolgált információként a szervezetek elkötelezettségéről a közös munka iránt, amely alapján ki tudjuk dolgozni a felvidéki hálózat tevékenységrendszerét. A következő lépésben kerül kidolgozásra egy Együttműködési Megállapodás, amelyet már „személyre szólóan“, az egyes szervezet külön-külön írnak alá és tartalmazni fogja a felvállalt kötelezettségeiket is.
A szándéknyilatkozatot két jelenlévő szervezet nem írta alá, mégpedig a Középfokú Magán Szakközépiskola Hidaskürt azon okból, hogy az iskola igazgatója már korábban elküldte Együttműködési szándéknyilatkozatát a PannonForrás központba, a Békéscsabai Regionális Képző Központ igazgatójához.

A másik intézmény pedig a Nyitrai Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, mivel a jelenlévő Doc. Ing. Czajlik Miklós, PhD. nem nyilatkozhat az egyetem nevében, de tolmácsolta László Béla professzor az egyetem dékánjával folytatott tárgyalás végeredményét, miszerint mindenképpen szeretnének részt venni a hálózati munkában, amelyet az Együttműködési Megállapodás aláírásával meg is pecsételnek. Czajlik úr beszámolója alapján a részvételük konkrét formája egy Oktatási Központ lenne, Nyitrán.
A műhelymunkát sikeresnek ítéljük meg, mivel megállapodás született, a szervezetek üdvözölték kezdeményezésünket. A történtekről tájékoztatva lettek a hálózat tagjai is a június 22. és 24., között, Székelyudvarhelyen tartott PannonForrás Kárpát-medencei műhelymunkán, amelyen a Felvidék Bosák Károly, EUREG, p.t. elnök és Baros Róbert, Galántai Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgató által lesz képviselve.

A nyugat-szlovákiai hálózat megalapozása után megkezdjük a kulturális intézmények bevonását, amelyek főként a képzések helyéül szolgálnak majd. Jövőbeni célunk ezeket a képzéseket a lehető legközelebb vinni a célcsoporthoz, ezzel is ösztönözni őket azokon való részvételükre. A tervezett képzések főleg EU-s pályázatok útján valósulnak majd meg, amelyek céljai között szerepel a továbbképzések fejlesztése és a célcsoport lakhelyén vagy annak közelében való megvalósulása. Erre kiváló helyként szolgálnak majd a helyi művelődési központok.

Hálózatépítési kézikönyv
A kézikönyv összeállítását komoly kutatói munka előzte meg, amelyet Megbízatási szerződés alapján Baros Regina végzett. Sajnálattal álllapította meg, hogy ilyen jellegű szakirodalom hiányzik a szlovákiai könyvtárak polcairól. Információi szerint a somorjai székhelyű Fórum Információs Központ kutatói éppen ebben az időszakban dolgoznak egy ilyen jellegű szakkönyv összeállításán, amelynek azonban még nyilvános változata nem ismert.
Háttéranyagot sikerült végül beszerezni a Békéscsabai Regionális Képző Központtól, valamint különböző, főleg magyarországi weboldalakról.
Bízunk benne, hogy a kézikönyvben sok hasznos információt találnak majd úgy a hálózati tagok, mint más, eziránt a téma iránt érdeklődő olvasó.

Zárszó
A Szülőföld Alap támogatása lehetővé tette számunkra egy komoly feladat megvalósítását, amely a szlovákiai magyarság szülőföldön való megmaradását és boldogulását teszi lehetővé. A felvállalt feladat első fázisát megvalósítottuk, megalapoztuk a nyugat-szlovákiai felnőttképzési hálózatot, amelyet úgy a szervezetek, mint a szakterületek számában bővíteni fogunk.
Megerősítésre kerültek kapcsolataink anyaországi ill. más határon túli szervezetekkel, amelyek lehetővé teszik közös pályázatok kidolgozását és egyéb, a határon túli magyarság problémáinak megoldását segítő tevékenységek megvalósítását, valamint a magyarság szülőföldön való anyagi és szellemi gyarapodását.

2006. július